Liemers Verleden Archeologie Wehl

Gemeente Wehl: inleiding

Bodemvondsten hebben aangetoond dat in Wehl al heel vroeg sprake is geweest van menselijke bewoning. Zo vond in 1894 de dagloner Albert Pierik bij het verbreden van een sloot op zijn erf in de buurtschap Heidekant een zogenaamd Jacobakannetje met vier gouden munten uit de tijd van de Franse koning Philips VI. In het eerste kwart van de twintigste eeuw zijn meermalen "urnen" en "kruukskes met asch" opgedolven, waarvan de ouderdom echter helaas niet is vastgesteld. Zover bekend zijn er ook geen bewaard of getekend of gefotografeerd. Na de Tweede Wereldoorlog werden bij toeval een prachtige vuurstenen dolk en een bronzen speer- of lanspunt gevonden.

Vooral de laatste jaren, sinds 1982, worden veel vondsten gedaan die de ouderdom van Wehl als bewoond gebied steeds respectabeler doen worden. Zo werden op akkerland in het westen van de gemeente tientallen van vuursteen gemaakte voorwerpen gevonden die afkomstig zijn uit de middensteentijd (ca. 8300 - 4400 voor Christus). Blijkens vondsten in Nieuw-Wehl, bestaande uit ondermeer inheems en romeins aardewerk, en romeinse voorwerpen zoals munten, een mantelspeld en een dobbelsteen, moet hier een nederzetting gelegen hebben die in ieder geval van omstreeks 200 voor Christus tot ongeveer 600 na Christus bewoond is geweest. In augustus 1986 werden op het terrein van het afgebroken pand van schoenhandel Jansen aan de Grotestraat scherven gevonden uit de romeinse, merovingische en karolingische tijd, hetgeen er op zou kunnen wijzen dat ook Wehl toen al als nederzetting bestond.

Overblijfsels van middeleeuwse ijzerwinning in de vorm van klapperstenen (de grondstof) en slakken (het bijproduct) zijn en worden nog steeds op vele plaatsen in en rond het dorp Wehl aangetroffen, o.a. bij de R.K. kerk, in de tuin van de N.H. pastorie en in het Weversveld. Rond 1900 werd dit materiaal nog in zulke hoeveelheden aangetroffen, dat men het voor wegverharding gebruikte. Behalve de bovengenoemde romeinse munten zijn er meer muntvondsten gedaan op Wehlse grond.

Klik voor een overzichtskaart per periode op een van de tijdperken linksboven.

Terug naar de vorige pagina