Liemers Verleden Archeologie Bonte Brug

Gendringen-Voorstsestraat

Binnenkort komt hier een verslag van het onderzoek aan de Voorstsestraat (op de Galgenberg of het voormalige S.D.O.U.C.-terrein), waarbij tijdens een opgraving door de werkgroep archeologie van de Oudheidkundige Vereniging Gendringen vele Neolithische en IJzertijdvondsten zijn gedaan.


Enkele Klokbekerscherven die werden aangetroffen tijdens het
onderzoek aan de Voorstsestraat


Ook deze Neolithische pijlpunt komt van het terrein aan
de Voorstsestraat (ware grootte: 2 cm)

Terug naar de vorige pagina