Liemers Verleden Archeologie Didam IJzertijd Kollenburg

Didam-Kollenburg

Tijdens het archeologische onderzoek op het Kollenburg-terrein zjin zeer veel IJzertijdvondsten gedaan. Al voordat dit onderzoek werd gestart, bleek uit diverse veldverkenningen dat het terrein rond boerderij Tesma al in de IJzertijd bewoond was.

Glazen La Tène-armbanden zijn kenmerkend voor de late IJzertijd. De naam verwijst naar een belangrijke IJzertijdcultuur, genoemd naar de gelijknamige vindplaats in Zwitserland. Ze kunnnen 1-, 3-, 5- of 7-ribbig zijn. De kleur van het glas varieert van vrijwel blank tot diepgroen, -blauw of -paars.


Een aantal fragmenten van La Tène armbanden. Boven: opzicht. Onder: doorzicht.
Lengte linker exemplaar: 2,5cm, breedte: 1,3cm.

Terug naar de vorige pagina