Liemers Verleden Archeologie Didam Middeleeuwen

Middeleeuwen

Kaartbeeld: Steentijd | Bronstijd | IJzertijd | Romeinse tijd | Middeleeuwen | Moderne tijd

Vroege Middeleeuwen

Vroeg-Middeleeuws materiaal, waartoe met name het zogenaamde Merovingisch en het (vroege) Badorf of Karolingisch aardewerk behoren, is o.a. op de Kollenburg aangetroffen ( nr. 1). Helaas konden er geen duidelijke bewoningssporen aan worden gekoppeld. De Merovingische kan die in het Liemers Museum te Zevenaar staat, is afkomstig uit Didam en behoorde waarschijnlijk tot een grafinventaris.

Volle Middeleeuwen

Scherven van aardewerk uit deze periode zijn van meerdere lokaties bekend. In Loil werden ze in afvalkuilen en paalsporen gevonden die bij een nederzetting horen.

Late Middeleeuwen

Zowel tijdens de opgraving op de Kollenburg als bij de noodopgraving aan de Kloosterstraat te Loil werden meerdere grondsporen aangetroffen. Voor Loil is het duidelijk dat het gaat om een gedeelte van een nederzettingsterrein. Bewijzen daarvoor vormen de waterputten en de plattegrond van een of misschien twee gebouwen.