Inleiding

Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat tegenwoordig de archieven beheert van de gemeenten Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar (inclusief de archieven van de voormalige gemeenten Angerlo en Rijnwaarden). Indien u op een van de plaatsen in de blauwe balk hierboven klikt, vind u meer informatie over de archieven van die gemeente.

Alhoewel de originele registers van de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters van de aangesloten gemeenten bij de gemeente zelf te vinden zijn, kunt u met behulp van de microfiches in Doesburg alle registers raadplegen. De toegangen op die registers bevinden zich te Doesburg en kunt u, deels, ook op deze site vinden. De registers van de Burgerlijke Stand zijn zo al volledig raadpleegbaar, aan de digitale toegangen op de bevolkingsregisters wordt nog gewerkt.

U dient er bij uw onderzoek in met name de bevolkingsregisters van de aangesloten gemeenten wel rekening mee te houden dat vanwege de nieuwe privacywet (AVG), sinds eind mei 2018 deze registers vanaf 1910 niet meer ter inzage zijn!

Voorlopig zullen er ook geen reproducties (in welke vorm dan ook) uit onze fotocollecties gemaakt of verstrekt worden! Er dient eerst duidelijkheid te komen over de mogelijke rechten die erop rusten.

 

 

 

Publicaties