Historische kaarten Duiven

Duiven werd rond 1735 nauwkeurig in kaart gebracht.

De afbeeldingen mogen zonder toestemming worden gebruikt voor werkstukken, scripties etc. door scholieren en studenten. Een correcte bronvermelding hoort er natuurlijk altijd bij. Voor alle andere vormen van publicatie, ook voor internetsites, dient men schriftelijke toestemming te hebben van het bestuur van het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg.

(Deze pagina wordt nog aangevuld.)