Bibliotheek Duiven

Hieronder vindt u een overzicht van bibliotheekboeken die beschikbaar zijn op de studiezaal in Duiven. Let op: dit is een voorlopige catalogus en is nog in bewerking. Wilt u één of meer van onderstaande boeken raadplegen? U bent natuurlijk van harte welkom op onze studiezaal, maar u kunt van tevoren ook even contact opnemen via sald@freeler.nl.

U kunt in de lijst zoeken door op Ctrl-F te klikken of op de F3 knop op uw toetsenbord (Voor Apple de command-knop en F) en vervolgens uw zoekwoord in te typen.

Nummer Auteur Titel  Ondertitel Opmerkingen Jaar
158 Frijhoff, Willem. Jakob Vallick und Johann Weyer: Kampfgenossen, Konkurrenten oder Gegner? Overdruk uit: Vom Unfug des Hexen-Processes. 1992
159 A.A.G. Bijdragen 22. Art. A.J. Schuurman. De bevolking van Duiven 1665-1795. 1979
160 Tiel Groenestege-Menssink, Ph.Th.Th. Maatschappelijke problemen in de tuinbouw-sector Groessen. 1968
198 Breuking, J.H. en G.B. Janssen Kerk en kermis te Herwen en Aerdt Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van: Parochie “St. Martinus”te Herwen en Aerdt, Schuttersgilde “Eensgezindheid”te Aerdt etc. 1980
361 Vallick, Jacob. Tooveren, wat dat voor een werc is/wat crancheit schade ende hinder daer van comende is/ende wat remedien men daer voor doen. Kopie 1598
365 Schuurman, Anton. De bevolking van Duiven in de tweede helft van de zeventiende en de gehele achttiende eeuw. Een historisch-demografische studie. Doctoraal bijvak-scriptie 1977
367 Schäffner, Bernhard. Duiven en de witte kapel deel II 1990 tot 2000, “Een nieuwe eeuw tegemoet”. 2001
368 Schäffner, Bernhard. Duiven en de witte kapel. Toegespitst op het ontstaan, de groei en het reilen en zeilen van de protestantse gemeenschap van Duiven  enz. 1993
370 Dalen, A.G. van. Het kerspel Groessen door de eeuwen heen. 1953
371 ONDERZOEK naar de hoedanigheid van het GRONDWATER in de gemeente DUIVEN. 0
379 Nijman, Tol, van, Veldhuizen, van Bijlagen Wijde Wetering, natuurlijke verbetering Lijst van bijlagen 1991
380 Nijman, Tol, van, Veldhuizen, van Wijde Wetering, natuurlijke verbetering Afstudeeropdracht I.A.H.L.-Velp, Natuur- en landschapstechniek 1991
381 Litjens, Helmer, Overmars Loowaard en Kandia Natuurontwikkeling door ontgrondende bedrijven Moorlag b.v. en Koramic Stroming, bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling b.v. 1991
1232 Het land waarin de w.o.g. werkt gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der waterleidingmaatschappij oostelijk gelderland te doetinchem 0
1282 De Gelderse Poort, Ontwikkelingsvisie. 1994
1283 De Gelderse Poort, Ontwikkelingsvisie. Losse kaarten. 1994
1284 De Gelderse Poort, Ontwikkelingsvisie. Bevat losse kaarten. 1995
1285 Toekomst voor de natuur in de Gelderse Poort. Ecologische evaluatie van de Gelderse Poort in Duitsland en Nederland. 1994
1286 Ganzenbeheersplan Gelderse Poort. Fase 1.: Inventarisatie. 1995
1287 Ganzenbeheersplan Gelderse Poort. Fase 2.: Visievorming. 1995
2459 Gebundelde inventarissen van het archief van het Huis Aerdt en het archief van de familie van Hugenpoth tot Aerdt Gelderse Inventarissen-Reeks no. 13 1979
3497 Hoogendoorn, C.J.  CICM. Pionier in Mongolië. Mgr. Theodoor Rutjes. 1947
8483 Stulp, Bert. Verdwenen dorpen in Nederland. Deel 3. Oost-Nederland: Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland. 2009
9698 Schuurman, A.J. Historische demografie: bevolkings- en gezinsgeschiedenis. Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis, deel 5. 1991
10063 Droogh, Theo C. Honderd jaar T. & A.  ( Terwindt & Arntz ). Jubileumuitgave van de steenfabriek. 1957
10313 Petersen, J.W. van Reizen is tol betalen. De verkeersontwikkeling in en om het gebied van Rijn en IJssel tot de Bataafse omwenteling van 1795 2002
10314 Petersen, J.W. van Van Rollende rad’ren en dampend gespan Over de geschiedenis van het weg= en railverkeer in de 19e eeuw in de Liemers en de Oude-Ijsselstreek, deel I 2012
10315 Petersen, J.W. van Van Rollende rad’ren en dampend gespan Over de geschiedenis van het weg= en railverkeer in de 19e eeuw in de Liemers en de Oude-Ijsselstreek, deel II 2012
10316 Petersen, J.W. van Des landmeters trots. Oude kaarten van het gebied achter Rijn en IJssel Gebonden uitgave 1974
10317 Petersen, J.W. van De waterplaag. Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJssel 1978
10318 Zondervan, W.,e.a. Na honderdvijftig jaar. Schetsen uit de Lymers 1966
10319 Zondervan, W.,e.a. Na honderdvijftig jaar. Schetsen uit de Lymers 1966
10320 Petersen, J.W. van, en W. Zondervan Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel 1972
10321 Petersen, J.W. van, en W. Zondervan Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel 1972
10322 Petersen, J.W. van Van zoete wijn en bittere medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg 1989
10323 Petersen, J.W. van De lange schoolweg. Een rondgang door de onderwijsgeschiedenis van de Liemers en Doesburg 1984
10324 Bruins, A.W.A. Atlas van het Ambt Liemers. 1999
10325 Bruins, A.W.A. Atlas van het Ambt Liemers. 1999
10326 Jansen, B.,J. Schrijvershof en G. Willemsen Een Liemers mens; J.Th.M. Giesen streekarchivaris de Liemers en Doesburg 1973 – 1998. Een vriendenboek 1998
10327 Smit, Dr. E.J.Th.A.M.A. De oude Kleefse enklaves en hun overgang naar Gelderland 1795 – 1817. Gelders Historische Reeks nr. 7 1975
10328 Smit, J.B. Sporen van moderniteit De sociaal-economische ontwikkeling van de regio Liemers (1815-1940) Werken Gelre 61 2010
10329 Gerritsen, B. en Revell, S. Retake Arnhem Bridge An illustrated history of Kampfgruppe Knaust september – october 1944 2010
10330 Meijs, Soc. Drs. H.P.M. van der De Liemers Een verkenning van de maatschappelijke situatie 1959
10331 Kadastrale atlas Gelderland 1832; Duiven Groessen en ’t Loo 2006
10332 Bruins, A.W.A., A.M.P. Nederend-Goris en A. Vetter Nieuwgraaf bij Duiven. Van buurtschap naar bedrijventerrein. 2005
10333 Iersel, J. van en Franken, C. Duiven, Groessen, Loo en Westervoort In vogelvlucht door de tijd 2010
10334 Ottenhof, H. en R. van den Heuvel. Een nieuwe wind. Inspiratie op z’n Liemers. 2011
10335 Gerritsen, B. e.a. Duiven Groessen Loo Uit de historie van drie Liemerse dorpen 2013
10336 Janssen, G.B. Industrialisatie en arbeidskrachten in de gemeente Herwen en Aerdt (1818-1900) De overgang van een agrarische gemeente naar een overwegend geïndustrialiseerde plattelandsgemeente. 1977
10337 Janssen, Dr. G.B. Oorlog over het Gelders Eiland. 1995
10338 Janssen, Dr. Ben In naam der wet! Twee eeuwen politiezorg op het Gelders Eiland 2002
10339 Janssen, Dr. G.B. Twee eeuwen Gelderse bakstenen. De baksteenfabricage in Gelderland in de negentiende en twintigste eeuw. 2008
10340 Janssen, dr. G.B. Scheepsbouw op de grens 1889-2000 111 jaar scheepsbouw aan de Boven-Rijn te Lobith-Tolkamer 2000
10341 Janssen, Dr. G.B. Rondom De Dikke Toren 1648 – 1998. Kroniek van 350 jaar schuttersbeleving bij “Eendracht Maakt Macht”te Lobith-Tolkamer. 1998
10342 Janssen, dr. G.B. Kroniek van de protestantse kerkgemeenschap Lobith 1610-2010 ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de NH kerk te Lobith 2011
10343 Janssen, dr. G.B. Burgemeester in crisis- en oorlogstijd. G.L.G.M.Cremers(1896-1947), burgemeester van Pannerden van 1937 tot 1947. 1997
10344 Janssen, Dr. G.B. Algemene basisschool “De Overlaat” te Lobith-Tolkamer. Van neutraal bijzonder lager onderwijs naar algemeen basisonderwijs (1904-2004). Jubileumuitgave. 2004
10345 Janssen, dr. G.B. ’n Bijzondere school 75 jaar bijzondere neutrale school – Tolkamer 1979
10346 Janssen, Dr. G.B. Bouwen = Wonen Zeventig jaar sociale woningbouw in de gemeente Herwen en Aerdt door de woningbouwvereniging De Goede Woning 1913-1983. 1984
10347 Janssen, Dr. G.B. Grenzeloos actief. – Grenzenlos Aktiv. “Liemers-Niederrhein”, Duits-Nederlandse vereniging voor culturele grenscontacten.(1965 – 2004). Jubileumuitgave. 2004
10348 Mulder, A., Muskens, A., Mertens, A. Het koningszilver van Eendracht maakt Macht Lobith 1648-2012 2012
10349 Janssen, G.B. Baksteenfabricage in Nederland. Haar eerste mechanisering met name in het gebied van de Grote Rivieren (ca. 1850-ca. 1920). Proefschrift R.K. universiteit Brabant. 1987
10350 300 jr Pannerdens Kanaal Fietsroute 7 – 300 jaar Pannerdensch Kanaal ter gelegenheid van viering 300 jaar Pannerdens kanaal in 2007 Gelderse Poort 0
10351 Janssen, dr. G.B. Militaire schanswerken langs de Rijn tussen Schenkenschans en Angeren Publicatie 416 0
10352 Hemmen, drs. F.M. van en Janssen, dr. G.B. Fort Pannerden: het slot op de kraan voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie Een onderzoek naar de relatie tussen het fort Pannerden en de Nieuwe Hollandse Waterlinie in opdracht van de gemeente Lingewaard 2003
10353 Roos, Thea en Jan de Gemeentehuizen in Gelderland Van Aalten tot Zutphen 1995
10354 Ven, Gerard van de. Verdeel en heers! 300 jaar Pannerdensch Kanaal. 2007
10355 Peters, W.J.Th. De Loowaard. Zeven pachters en de nieuwe eigenaars. 2005
10356 Derks, drs. G.J.M. en Westerman, drs. J. “Zeldzaam goed” Cultuurhistorische analyse en beleidsaanbevelingen Gemeente Duiven In opdracht van de gemeente Duiven 2005
10357 Groot Obbink, D.J. De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Duiven – Westervoort Verkorte weergave van de resultaten van een bodemkundig/hydrologisch onderzoek met standaardprofielen ten behoeve van de eerste schatting 1996
10358 Bonte, O. en L. van der Linde. Een historische kijk op Angerlo, Giesbeek, Lathum. 2008
10359 Frijhoff, J.A.J.M. Duiven in oude ansichten 1976
10360 Frijhoff, J.A.J.M. Duiven in oude ansichten deel 2 1984
10361 Heugten, Wim en Wiro van Land van Kleef Gids door de geschiedenis, kunst, cultuur en taal van het land aan de Duitse Nederrijn 0
10362 Kersten, K. Lobith-Tolkamer De geschiedenis van ‘Klein Mokum aan de Rijn’ Reeks Café de Rijnvaart 1985
10363 Cornielje, J.J.H. Het Rhederlaag, een creatie. bestuur en beleid in verscheidenheid 1997
10364 Nispen, van, tot Pannerden Historisch – Juridisch Rapport over de rechtspositie van de gronden in de gemeente Zevenaar, welke in de regel als gemeine Hutung worden aangeduid Uitgebracht aan de Raad van de Gemeente Zevenaar in opdracht van de Commissie tot onderzoek naar de rechtspositie van voornoemde gronden 1947
10365 Duiven, een groeikern in beeld 1995
10366 Evers, Th. Duizend jaar en nog wat. Het verre en nabije verleden van ’t Loo 970 – 2000. 2003
10367 Goossen, Th.J.G. en R. van den Heuvel. Brood en Gruis. Zes eeuwen sociale zorg in Zevenaar en het ambt Liemers. 2009
10368 Peters, W. Kinderjaren op Doekenstadt te Loo 1919-1928 1999
10369 Cornielje, Jozef. De Gelderse Poort. Parels en problemen. 2011
10370 Bekhuis, J. e.a. Land van levende rivieren. De Gelderse Poort In samenwerking met Faunawerkgroep Gelderse Poort 2002
10371 Willemsen, Joop 90 jaar Onderling Genoegen Duiven 1991
10372 Gasseling e.a. (red.) Honderd jaor naor d’n hemel kieke Parochie St. Martinus Herwen en Aerdt Schuttersgilde Vrede en Vriendschap Herwen Met cd-rom 0
10373 Puttman, W. en Hendriksen, T. Honderd jaar Aerdts geschutter 0
10374 Willemsen, Gerrie A.J. 140 jaar spoor langs Zevenaar. 1996
10375 F.J.W. Ons laatste halfjaar oorlog achter Arnhem-Front. Kopie. 0
10376 Jongstra, A. en J. Poels. Met grote inzet en uiterste precisie. 40 jaar Fico. Jubileumuitgave. 1996
10377 Duiven Post 1986-2011 25 jaar vinger aan de pols Jubileumuitgave 2011
10378 Bruins, A.W.A. Bewoningsgeschiedenis in de Liemers Havezathe – boerderij De Ploen te Duiven 2005
10379 Bruins, A.W.A. Bewoningsgeschiedenis van het Huis Rijswijck te Groessen 2001
10380 Bruins, A.W.A. Bewoningsgeschiedenis van de boerderij Loohorst te Duiven 2001
10381 Bruins, A.W.A. Bewoningsgeschiedenis in de Liemers Havezathe – boerderij De Magerhorst te Duiven 2003
10382 Bruins, A.W.A. Bewoningsgeschiedenis in de Liemers Boerderij Voshoeve, Huymeshofstede of Vossendel te Groessen 2005
10383 Nijenhuis, J.B. Proefboerderij “De vijf roeden” 2002
10384 Kampschreur, T.G.J. Bewoningsgeschiedenis van “Hoff Steinhovel / boerderij De Steenheuvel” aan de Dorpstraat te Groessen 2002
10385 Giesen, J.Th.M. Pannerden, een greep uit….. historische gegevens van de gemeente Pannerden, in het bijzonder over de jaren 1879 en 1929. 1984
10386 Breuking, J.H. Pannerden. De geschiedenis van de kerk en de parochie van de H. Martinus. 1978
10387 Jonker, Th.M.J. Kapel en kerk van ’t Loo 2012
10388 Breuking, J.H. De kroniek voor het St. Michaels-gesticht gevestigd te Herwen op den 28sten october 1911 1973
10389 Dalen, A.G. van Het Loogasthuis, het Huis Rijck, een eeuwfeest te Lobith De Liemers no. 35 1975
10390 Dalen, A.G. van Buurschappen Gilden Marken De Liemers no. 22 1969
10391 Staring, Frans. De Welvaart. Geschiedenis rondom een molen. 1985
10392 Heugten, Dr. W. van De Liemers op bedevaart. Een bundel opstellen, n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in het Liemers-Museum te Zevenaar etc. 1989
10393 Vredenberg-Alink, dra J.J. Kaarten van Gelderland en de kwartieren Proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850 1975
10394 Der kercken boeck tho Groessen Kopie 0
10395 Lusink, K. Gemeente Rijnwaarden 1940-1945 Vliegtuigcrashes, gesneuvelde geallieerde militairen, Duitse gesneuvelden 1995
10397 Specifique lijst van het getall der huysen en woningen, haardsteden en vuurplaatsen, personen en paarden etc. in den kerspele Oud archief van de Overbetuwe inv. Nr. 764 Kopie 1769
10398 Duiven en Zevenaar, de ontknoping Kansen voor kwaliteit in een gebied met spoorwegen en autowegen 1998
10399 Duiven en Zevenaar, de ontknoping Kansen voor kwaliteit in een gebied met spoorwegen en autowegen. Samenvatting en conclusie 1998
10400 1948-1998 Grenswijziging Ned_Duitsl. Kopie 0
10401 Route van Waarde in Rijnwaarden Fiets-, wandel- en autoroute (30 km) langs 19 bijzondere, monumentale en beeldbepalende bouwwerken in Rijnwaarden 2009
10402 Leicher, R. Op zoek naar Sint Andreas Lezing over de apostel Sint Andreas, zijn relieken en de band van de Andreaskerken in de Liemers met de wereld van de orthoxe christenen. 2008
10403 Wolfsen, Anneke. In Duiven naar school…… 1982
10404 Steehouwer, Drs. K.J. Pannerdensch Kanaal. De hoofdkraan van Nederland. Cultuurhist. Routes in Nederland, nr. 58.  Coll. Anton Berntzen. 2007
10405 Schetsboek Duiven-Groessen-Loo. 25 jaar Historische Kring Duiven-Groessen-Loo. Jubileumuitgave. 2005
10406 Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Westervoort Tekst en kadastrale gegevens 2009
10440 Lieburg, F. van Het punt des tijds De ware wereld achter Knielen op een bed violen 2008
10441 Knipschild, H. Soldaten van God Nederlandse en Belgische missionarissen op missie in China in de negentiende eeuw 2008
10442 Rijnstrangen Rondom de hoofdkraan van Nederland. Fietsen door twintig eeuwen waterstaatsgeschiedenis 2005
10443 Janssen, B. Open Monumentendag in Rijnwaarden op 14 september 2003 Landelijke bouwkunst in het jaar van de boerderij 2003
10444 Millings Jaarboek 2012 2012
10445 S.V. Loo 40 Jubileumboekje uitgegeven t.g.v. het 40 jarig jubileum van S.V. Loo 1985
10446 Hendriks, M. Pannerden. Land van Waoter en Wiend Cultuurhistorische ontwikkelingen over de afgelopen 160 jaar 0
10447 Goossen, Th.J.G. Gilde, schutterij en schutsbroeders in Duiven 0
10448 Nipsen tot Pannerden, Jhr. Mr. A.J.M. van Uit de geschiedenis van de gemene gronden te Duiven Bijdragen en mededelingen Gelre nr. 49 1949 1949
10449 Dalen, A.G. van De stichtingsacte van de St. Nicolaas’ vicarie te Duiven Bijdragen en mededelingen Gelre nr. 49 1949 1949
10450 Heimwee en hoe het eenmaal was Versjes, gedichten en tekeningen van (oud) inwoners uit de dorpjes Herwen en Aerdt 0
10451 Lansink, T. Handleiding bij het gebruik van het patentrecht als bron voor historisch onderzoek Hoofdstuk van doctoraalscriptie “Kleine zelfstandigen in Zevenaar 1878-1886” 1980
10452 Faludi, prof. dr. A. e.a. De groeikernen als hoekstenen van de Nederlandse ruimtelijke planningdoctrine 1990
10453 Fietsroute Blikvangers 40 km langs openbare kunst, historisch en landschappelijk schoon op “Het Gelders Eiland” 2010
10454 Kerk kijken in de Liemers Expositie “Het is niet alles goud wat er blinkt. Religieus erfgoed in de Liemers” in het Liemers Museum 2005
10455 Kerkgebouwen in de Liemers 2005
10456 Erhart, F. De Loowaard in beweging 0
10457 Jubileumuitgave Voetbalvereniging Spijk Vooruit 1946-1986 40 jarig jubileum 1986
10458 Wandelen langs schoorstenen en tichelgaten Industrieel erfgoed steenfabricage Spijk 0
10459 Smolders, F.A. Gedichten uit Pannerden 1986
10460 60 jaar Excelsior en Schutterij Wilhelm Tell 1983
10461 Janssen, dr. G.B. De parochiegemeenschap van Gerardus Majella te Spijk
10462 De Duffelt Feestuitgave bij het eerste lustrum van de heemkundekring De Duffelt 1975
10463 Jubileumboek Leo Harmonie Lobith – Tilkamer 1908 * 2008 100 jarig jubileum 2007
10464 Hooyman, J. De onvergetelijk deken Mgr. Th. Brouwer pastoor van St. Walburgis in Arnhem 1848-1873 1972
10465 Bijzonder regionaal welzijnsbeleid in het ruilverkavelingsgebied “De Bevermeer” 1974
10466 Sloet, mr. L.A.J.W. Baron De rivierpolders Bijdragen tot de kennis van Gelderland Kopie 1852
10467 Janssen, dr. G.B. Dertig jaar schietvereniging Eendracht 1964 Lobith Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de schietvereniging Eendracht 1964 Kopie 1993
10468 Janssen, dr. G.B. Volkshuisvesting en -beleid in de Liemers in de twintigste eeuw Kopie 0
10469 Heugten, W. van Het ontstaan van de gemeentelijke structuur in de Liemers in de Franse tijd Kopie 0
10470 Bruins, B. De verdwenen buurtschap Leuven Kopie 0
10471 Dalen, A.G. van De stichtingsacte van de St. Nicolaas’ vicarie te Duiven Bijdragen en Mededelingen Gelre deel XLIX 1949 Kopie 1949
10472 Staat der parochie van den H. Antonius Abt te ’t Loo begonnen in ’t jaar 1871 Vooraf gegaan door een index op familienamen door Th.M.J. Jonker 2003
10473 Intergemeentelijk struktuurplan Duiven-Westervoort 1971
10474 Erfgoed van de oorlog. De oogst van het programma 2010
10475 Hemmen, F. van e.a. Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst De roemrijke cultuurhistorie van de Rijnstrangen als drijvende kracht voor econimische vernieuwing. Een evaluatie van kwaleiten en kansen. 2011
10476 Kleinpenning, Dr. G.L.M. Vijf eeuwen handel en wandel van de familie Kleinpenning 1510-2001. Een familiegeschiedenis. 2001
10477 Schaftlein, G. Chronik van Dick und andersnamige Verzweigungen. Linie: Groessen-NL – Duisburg-D. Versuch der Geschichts-Beschreibung einer Familie uber 325 Jahre 2002
10478 Bosch, D. ten Eerste aanzet tot een genealogie ten Bosch Vierakker, Zutphen, Lathum. Levens bij de Ijssel 2012
10479 Wigman-Willemsen, R. Stamboom Theodorus Moorman Supplement van de stamboom Theodorus Moorman bij het Genealogisch album van F.X. Moorman, Valkenswaard 1650-2000 2002
10480 Spaan, M.E.A.J. Genealogie Spaens – Spaen – Spaan. Een familiegeschiedenis in documenten. 2008
11231 Blo, Th.A. Pastoor Smals Pentekeningen van Th. Beening Pr. 1951
11391 Goedhart, M. De behoefte aan accommodatie voor het verenigingsleven in het dorp Groessen 1975
11392 Arents, Rutger Van grens tot kust 1983
11393 Dalen, A.G. van Schenkenschans – Het Goed de Noteboom – Het Goed Rijnegge. De Liemers nr. 27 1971