Doesburg inventarissen en toegangen

Toegangen

Komen en gaan van militairen (1579-1810)
Door onze vrijwilliger, dhr. R. Gaspar, werden diverse bronnen betreffende te Doesburg gelegerde militairen uit het oud-archief Doesburg bijeen gebracht, bewerkt en getranscribeerd en op naam toegankelijk gemaakt. Het betreft hier de periode 1579-1810. Vanaf blz. 118 is er een index op naam. U kunt het bestand hier vinden: militairen Doesburg

Stadsrekeningen Doesburg

Hulpmiddelen bij het gebruik van de stadrekeningen