Gasthuis Doesburg

 

ABC Gasthuisboeken

Inleiding Gasthuisrekening 1503-04, Oud Archief Doesburg, inv.nr. 2845

Transcripties Gasthuisrekening 1503-1504, Oud Archief Doesburg, inv.nr. 2845

Website van Stad en Ambt Doesborgh

 

Zie ook: Stadsrekeningen Doesburg