Historie De Liemers

Over de historie van de Liemers is niet veel geschreven. Literatuur waar in ieder geval iets terug te vinden is, staat hieronder vermeld

 

De Lange Schoolweg. Een rondgang door de onderwijsgeschiedenis van de Liemers en Doesburg. (1984) Door J.W. van Petersen.

De Liemers. Gedenkboek Dr. J.H. van Heek. (1953) Door A. Tinneveld e.a.

De Liemers van Nol Tinneveld. (1984) Door Jac Mombarg en John Thoben.

De Oude Kleefse Enklaves en hun overgang naar Gelderland 1795-1817. (1975) Door Dr.E.J.Th.A.M.A. Smit.

De Waterplaag. Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJssel. (1978) Door J.W. van Petersen.

Des Landmeters Trots. Oude kaarten van het gebied achter Rijn en IJssel. (1974) Door J.W. van Petersen.

Gelderse Historie in de Liemers. (1971) Door A.G. van Dalen.

Na honderdvijftig jaar. Schetsen uit de Liemers. (1966) Door W. Zondervan e.a.

Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel. (1972) Door J.W. van Petersen en W. Zondervan.

Reizen is tol betalen. De verkeersontwikkeling in en om het gebied van Rijn en IJssel tot de Bataafse Omwenteling van 1795. (2002) Door J.W. van Petersen.

Van Rollende Rad’ren en Dampend Gespan. De geschiedenis van het weg- en railverkeer in de 19de eeuw in de Liemers en de Oude-IJsselstreek. (2012) Door J.W. van Petersen.

Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg. (1989) Door J.W. van Petersen.