Liemers Verleden Archieven Inleiding Burgerlijke Stand

Inleiding Bevolkingsregister Didam

De index op het bevolkingsregister van de gemeente Didam is gemaakt met behulp van de originele registers die zich in het archief bevinden.
De index is bedoeld als een snelle toegang tot de gegevens. U kunt met de gevonden gegevens naar het archief, waar de registers zich bevinden, om de desbetreffende akten (met behulp van microfiches) te raadplegen. U kunt ook gebruik maken van de microfiches die zich in de openbare bibliotheek aldaar bevinden.
U zult er rekening mee moeten houden dat de index in sommige gevallen andere gegevens oplevert dan die bijvoorbeeld in de Burgerlijke Stand te vinden zijn.

Met name de eerste delen van het bevolkinsregister zijn niet uniform en consequent bijgehouden. Zo zult u bij sommige personen geen of slechts een gedeeltelijk geboortedatum aantreffen. Daar waar bij alleen 1870 vermeld werd, hebben wij om technische redenen er 01.01 voor geplaatst.
Ook heeft men in plaats van de geboortedatum soms alleen de leeftijd vermeld. Met behulp van de onderstaande lijst kunt u zien in welke periode een bepaald register in gebruik was. Zo is de leeftijd of geboortedatum nog bij benadering te herleiden.

Helaas is met name het eerste deel (boek 508) niet compleet bewaard gebleven.

Boek 508: ongeveer 1830 tot ongeveer (wordt z.s.m. aangevuld)

Let op: achternamen met voorvoegsels d' of 't (bijv. Ancona, d' en Haaff, van 't) zijn in de index opgenomen in de vorm van d en t (dus bijv. Ancona, d en Haaff, van t). Bij het zoeken kunt u overigens het beste geen voorvoegsels invoeren.


De index van het bevolkingsregister van Didam kunt u via de link hieronder opvragen.

Naar de index van het bevolkingsregister

Terug naar de vorige pagina